Franczyza IWG — często zadawane pytania

Co to jest IWG?

 • To firma założona w 1989 roku, która od prawie 30 lat pomaga ludziom pracować wydajniej.
 • IWG, która od samego początku jest liderem branży, obecnie jest czołowym globalnym dostawcą przestrzeni do pracy i coworkingu.
 • Tworzymy wartość osobistą, finansową i strategiczną dla przedsiębiorstw każdej wielkości.
 • Zapewniamy przestrzenie do pracy, dostęp do społeczności oraz usługi
 • Pomagamy ponad 2,5 mln osób pracować wydajniej
 • Działamy w niemal 3500 lokalizacjach w ponad 1,100 miastach na całym świecie w ponad 120 krajach
 • Zatrudniamy około 10 000 członków zespołu na całym świecie.
 • Współpracujemy również z właścicielami nieruchomości i brokerami, pomagając im wykorzystać coraz większy sukces branży elastycznych przestrzeni do pracy.

Jakie są zalety franczyzy IWG?

 • Model biznesowy generujący duże dochody
 • Wysoki zwrot z inwestycji we franczyzę
 • Ekonomiczny model z niewielkimi wymaganiami w zakresie personelu. W typowym centrum IWG zatrudnionych jest dwóch pełnoetatowych pracowników
 • Model biznesowy franczyzy B2B oznacza, że każda sprzedaż generuje stały przychód przez wiele miesięcy, zamiast konieczności realizowania dużej liczby codziennych sprzedaży
 • Sprawdzony i solidny model operacyjny uznanej na całym świecie marki, z niemal 30-letnim doświadczeniem i wiedzą
 • Ugruntowane międzynarodowe kanały sprzedaży i marketingu
 • Kompleksowe, bieżące wsparcie ze strony doświadczonego, globalnego zespołu ds. franczyzy

Co czyni Cię dobrym franczyzobiorcą?

 • Poszukujemy ambitnych i zaangażowanych partnerów, którzy chcą dołączyć do międzynarodowej markowej sieci i odnosić korzyści dzięki kopiowaniu sprawdzonego modelu poprzez wykorzystanie ustalonych procesów.
 • Franczyzobiorcy, którzy wcześniej rozpoczęli własną działalność, będą w stanie zmaksymalizować wydajność swoich lokalizacji i będą mieć kwalifikacje przywódcze wymagane do motywowania zespołów w swoim centrum do generowania sprzedaży i utrzymywania zadowolenia klientów — to dwa kluczowe aspekty prowadzenia lokalizacji IWG.
 • Powinni być pasjonatami marki, ale także sektora jako całości — już teraz obserwujemy znaczące zmiany we wzajemnych relacjach pracowników z pracodawcami, a obie strony doceniają korzyści wynikające z pracy w środowisku biura współdzielonego.

Ile centrów IWG muszę otworzyć jako franczyzobiorca?

Ile kapitału muszę zainwestować, aby otworzyć franczyzę IWG?

Jakie przychody i zyski mogę uzyskać?

 • Chociaż zależy to od kraju lub regionu, model biznesowy z natury generujący duże przychody zapewnia wysoki zwrot z inwestycji i może być jedną z najbardziej dochodowych franczyz w kraju.

W jaki sposób IWG wspiera swoich franczyzobiorców?

Firma IWG utworzyła kompleksową platformę wsparcia, która zapewnia operatorom franczyzowym następujące korzyści:

 • Dostęp do obszernego pakietu opatentowanych systemów i narzędzi IWG z możliwością ich pełnego wykorzystania
 • Globalne wsparcie klienta
 • Kompleksowa platforma marketingowa obejmująca stronę internetową i aplikację z konfiguracją i zarządzaniem w celu umieszczenia na liście lokalizacji IWG
 • Możliwość wykorzystania międzynarodowych kanałów sprzedaży i marketingu IWG, w tym naszej sieci globalnych kont korporacyjnych
 • Otrzymanie spersonalizowanego planu marketingowego
 • Dostęp do pakietu spersonalizowanych szablonów marketingowych, w tym oznakowań, wydarzeń, reklam, działań sprzedażowych, materiałów prasowych i artykułów biurowych IWG
 • Regularna weryfikacja planu marketingowego przez zespół IWG
 • Rekrutacja i szkolenie personelu

Czy są jakieś różnice między centrum będącym własnością IWG a centrum franczyzowym?

 • Nie. Nie ma żadnych wizualnych różnic między centrum franczyzowym a centrum będącym własnością IWG.
 • Nie są one również wyróżniane na stronie internetowej IWG, w aplikacji ani w innych kanałach marketingowych.
 • Nasze zespoły sprzedażowe i operacyjne obsługują wszystkie centra w pełnym zakresie i nie wiedzą, które z nich działają na zasadzie franczyzy, a które nie.
 • Pomaga to utrzymać bardzo wysoki standard jakości IWG, a jednocześnie spełniać oczekiwania klientów we wszystkich centrach na całym świecie.

Jak długo trwa typowy proces otwierania centrum?

 • Od momentu podpisania umowy franczyzowej do otwarcia centrum mija około czterech miesięcy.
 • Zapewniamy stałe wsparcie podczas procesu przygotowania lokalizacji od planowania przestrzeni i projektu centrum po opracowanie strategii cenowej i szkolenie personelu.

Jaki program szkolenia personelu jest oferowany?

 • Zapewniamy pełne, trzytygodniowe praktyczne zajęcia wprowadzające w centrum, które pozwolą franczyzobiorcom poznać z pierwszej ręki nasze centrum, zanim otworzą własne.
 • Dzięki temu franczyzobiorcy będą mogli przyjrzeć się codziennemu funkcjonowaniu centrum, a jednocześnie poznać nasze systemy, narzędzia i procesy.
 • Ponadto zespół obsługi centrum franczyzobiorcy odbędzie takie samo szkolenie jak wszyscy pracownicy naszych centrów na całym świecie. Obejmuje to tygodniowe szkolenie w centrum oraz kolejny tydzień zajęć w ramach naszej internetowej akademii szkoleniowej.
 • Później zawsze będzie można ponownie odbyć przypominające szkolenie online w celu odświeżenia wiedzy oraz odwiedzić pobliskie centra należące do IWG, aby przyjrzeć się pracy personelu.